Get in touch : +84-(0)28-7307-1243 (-4)

Contact Information

VỀ CHÚNG TÔI

About Us

Ishida được thành lập cách đây hơn 120 năm với tư cách là nhà sản xuất thiết bị cân tư nhân đầu tiên của Nhật Bản. Là một công ty tiên phong trong lĩnh vực, Ishida tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không ngừng phấn đấu để cống hiến cho xã hội.

CHI TIẾT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

History

Kể từ khi thành lập vào năm 1893, với tư cách là nhà sản xuất thiết bị cân tư nhân đầu tiên trong nước, Ishida đã đóng góp cho xã hội thông qua các công nghệ cân tiên tiến đồng hành sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ công nghiệp Nhật Bản.

CHI TIẾT

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Corporate Strategy

Vào năm 2010, Ishida đã thành lập —Triết lý Ishida — một triết lý quản lý mới nhằm đảm bảo sự tồn tại liên tục và sự phát triển trong tương lai của chúng tôi. Linh hồn của triết lý mới này - Sự hài hòa giữa 3 yếu tố - là một khái niệm quản lý đã được truyền lại liên tục trong suốt lịch sử của công ty và sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ sau.

CHI TIẾT