Get in touch : +84-(0)28-7307-1243 (-4)

Contact Information

THÔNG MINH HƠN, NHANH HƠN, ĐỒNG BỘ HƠN

Ishida đã phát triển trở thành nhà cung cấp các giải pháp tự động hàng đầu thế giới vì chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên triết lý độc đáo của riêng chúng tôi.

TRIẾT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP - SỰ HÒA HỢP CỦA 3 YẾU TỐ

Corporate Philosophy Three-Way Harmony

TRIẾT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP - SỰ HÒA HỢP CỦA 3 YẾU TỐ

Corporate Philosophy Three-Way Harmony

Tốt cho khách hàng của chúng tôi, tốt cho xã hội và tốt cho công ty của chúng tôi. ISHIDA phấn đấu trở thành một công ty lớn mạnh và phát triển thông qua nỗ lực của toàn thể nhân viên, giành được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách đảm bảo sự hài lòng của họ và đóng góp cho một xã hội thịnh vượng.

GIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐOÀN KẾT

Corporate Values

HÒA HỢP

Tốt cho khách hàng, tốt cho công ty và tốt cho xã hội.

TÔN TRỌNG

Đối với công ty, cá nhân và khách hàng, tự tin không kiêu ngạo.

TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm

XUẤT SẮC, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT

Cam kết liên tục phát triển và cung cấp thành quả xuất sắc trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo những cách hiệu quả nhất.

TRUNG THỰC

Chúng tôi đối xử với đồng nghiệp và khách hàng của mình theo cách mà chúng tôi muốn được nhận lại.

HỢP TÁC

Làm việc cùng nhau như một tập thể để cung cấp những gì tốt nhất cho khách hàng, công ty và đồng nghiệp; một tâm hồn cởi mở và một thái độ quyết tâm.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Our Goals

HỢP TÁC

DẪN ĐẦU LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

TỔ CHỨC HIỆU QUẢ

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC