Get in touch : +84-(0)28-7307-1243 (-4)

Contact Information

Công ty chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân, và không ngừng nỗ lực để đảm bảo các vấn đề sau:

1. Về việc tổng hợp, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi luôn làm rõ mục đích thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, và đảm bảo sử dụng thông tin cá nhân đúng theo mục đích đã đề xuất.

2. Các đối sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi xây dựng hoàn thiện các quy định nội bộ nhằm phòng tránh việc rò rỉ, thất lạc và hủy hoại thông tin cá nhân, đảm bảo quản lý an toàn chặt chẽ mọi thông tin cá nhân.

3. Tuân thủ pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân, đảm bảo việc sử dụng thông tin cá nhân được chặt chẽ và an toàn

4. Không ngừng cải thiện để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi luôn không ngừng xem xét, điều chỉnh và cải thiện hệ thống bảo mật thông tin cá nhân

Nơi liên hệ các vấn đề về thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ISHIDA VIỆT NAM [Trụ sở / Thành phố Hồ Chí Minh]
Địa chỉ: 1/14 Đường số 33, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-7307-1243 (-4)
Số Fax: +84-28-7307-1246
E-mail: info@ishida.vn